Curriculum The following waza are taught at both Sydney and Melbourne dojos.


Seiza no Bu

Mae

Migi

Hidari

Ushiro

Yaegaki

Ukenagashi

Kaishaku

Tsukekomi

Tsukikage

Oikaze

Nukiuchi


Tatehiza no Bu

YokogumoTora no issoku

Inazuma

Ukigumo

Oroshi

Iwanami

Urokogaeshi

Namigaeshi

Takiotoshi

Makko


Okuden

Kasumi

Sunegakoi

Tozume

Towaki

Shihogiri

Tanashita

Ryozume

Torabashiri

Yukizure

Tsuredachi

Somakuri

Sodome

Shinobu

Yukichigai

Sodesurigaeshi

Moniri

Kabezoe

Ukenagashi

Itomagoi Ichi

Itomagoi Ni

Itomagoi San


Bangai

Hayanami

Raiden

Jinrai


Iai no Kata

Deai

Kobushitori

Zetsumyoken

Dokumyoken

Tsubadome

Ukenagashi

MappoZen Nihon Iaido Toho

Maegiri

Zengogiri

Kiriage

Shihogiri

Kisakigaeshi