Curriculum

Curriculum

The following waza are taught.

Seiza no Bu
Mae
Migi
Hidari
Ushiro
Yaegaki
Ukenagashi
Kaishaku
Tsukekomi
Tsukikage
Oikaze
Nukiuchi

Tatehiza no Bu
Yokogumo
Tora no issoku
Inazuma
Ukigumo
Oroshi
Iwanami
Urokogaeshi
Namigaeshi
Takiotoshi
Makko

Okuden
Kasumi
Sunegakoi
Tozume
Towaki
Shihogiri
Tanashita
Ryozume
Torabashiri
Yukizure
Tsuredachi
Somakuri
Sodome
Shinobu
Yukichigai
Sodesurigaeshi
Moniri
Kabezoe
Ukenagashi
Itomagoi Ichi
Itomagoi Ni
Itomagoi San

Bangai
Hayanami
Raiden
Jinrai

Iai no Kata
Deai
Kobushitori
Zetsumyoken
Dokumyoken
Tsubadome
Ukenagashi
Mappo

Zen Nihon Iaido Toho
Maegiri
Zengogiri
Kiriage
Shihogiri
Kisakigaeshi